arrow_up icon arrow_up icon cube icon facebook icon scroll icon twitter icon youtube icon arrow link play play close close magnify

k- AVI - Kompetencēs bāzēts apmācību vadības ietvars

Pamatojoties uz 20 gadu pieredzi apmācību pakalpojumu sniegšanā, BDA ir izstrādāta pieeja darbinieku vērtēšanā un attīstības plānošanā, kas ir balstīta uz kompetenču attīstību.

Kompetence tiek lietota kā mēraukla, kas ļauj noteikt un izvērtēt darbinieka spēju veikt tam deleģētos uzdevumus un darba pienākumus. Kompetences tiek sīkāk izdalītas prasmju grupās un atsevišķās prasmes, kas ļauj vērtēšanu veikt ar lielāku precizitāti, kā arī ļauj pielietot IT atbalsta sistēmas mērījumu veikšanai.

 

Mērķgrupa:

  • Šī pieeja ir piemērojama gan privātā, gan valsts sektora uzņēmumiem un institūcijām. Tā ir balstīta uz kompetenču bibliotēkas izveidi, darbinieku vērtēšanu, kompetenču profilu un individuālās attīstības plānu izveidi.

 

Pieeja:

  • Darbinieki tiek vērtēti, izmantojot datorizētus testus, uz kuru rezultātu pamata tiek izveidoti darbinieku kompetenču profili, kas tiek salīdzināti ar ideālā darbinieka  mērķa profilu. 
  • Tiek identificēts un noteikts kompetenču iztrūkums katram darbiniekam individuāli vai darbinieku grupai tādā precizitātes līmenī, kādu izvēlas uzņēmums vai institūcija. 
  • Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem un identificēto kompetenču iztrūkumu, tiek izveidoti individuālās attīstības plāni.

 

Ieguvumi:

  • Uz kompetenču attīstību balstīta pieeja nodrošina uzņēmumiem un institūcijām iespēju iegūt detalizētu informāciju par darbinieku zināšanām un par to, kurus no darba pienākumiem darbinieks izpildīs veiksmīgi.
  • Ļauj izveidot ieteikumus par attīstības iespējām un risinājumiem tiem darbiniekiem, kas nav sasnieguši iespējami ideālo kompetences līmeni savai amata pozīcijai.
  • Balstoties uz šiem ieteikumiem, tiek sagatavoti un pielietoti mērķtiecīgi un pielāgoti attīstības risinājumi, izmantojot gan tradicionālās, gan modernās tehnoloģijas, kas rezultējas  gan laika, gan apmācību budžeta ietaupījumos, kā arī ļauj samērot uzņēmumu un institūciju mērķus ar darbinieku prasmēm un palielina darbinieku apmierinātības līmeni.

 

(1)

Ieraksti savu komentāru

  • Erlends

    Man patiik

Baltijas Datoru Akademija

Baltijas Datoru Akademija
1994
Dibināta
Mērķa tirgi
Lietuva, Igaunija, NVS

Sazinieties ar mums

Adrese: Tallinas iela 4, Riga, LV-1001

Kontaktpersona: Nadezda Semjonova

E-pasts: Nadezda.Semjonova@bda.lv

Tālr. nr: +371 67 505 090

Apmeklē mūsu mājas lapu