arrow_up icon arrow_up icon cube icon facebook icon scroll icon twitter icon youtube icon arrow link play play close close magnify

Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēma

Mūsu dokumentu vadības sistēma nodrošina vienotu dokumentu aprites un uzskaites telpu, kurā uzņēmums var veikt dokumentu reģistrāciju, apstrādi un uzglabāšanu atbilstoši Latvijas normatīvo aktu prasībām un iekšējiem noteikumiem.

Latvijas nacionālā EVK informācijas sistēma ir pacientu medicīniskās informācijas centrālā datu glabātuve.

EVK IS tiks uzglabāta būtiskākā pacienta medicīniskā informācija piemēram, informācija par alerģijām, hroniskajām slimībām, lietotajiem medikamentiem, kā arī konsolidētas diagnozes u.c.. Sistēma nodrošina veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem ātru un efektīvu pieeju nepieciešamajiem pacienta veselības datiem. 

EVK priekšrocības:

  • ārstniecības personas varēs saņemt informāciju par diagnozēm un manipulācijām, kuras ir veikušas citas ārstniecības personas attiecībā uz vienu un to pašu pacientu, izrakstītajiem medikamentiem un izmeklējumu rezultātiem. Sistēma palīdzēs ārstniecības personām pieņemt labākus lēmumus veselības aprūpes procesu ietvarā, samazinot ārstniecības kļūdu skaitu un laiku, kurā tiek pieņemti lēmumi;
  • samazināsies nepieciešamība uzturēt veselības aprūpes ierakstus papīra formā;
  • uzlabosies komunikācija starp pacientiem un ārstniecības personām;
  • pacienti varēs uzglabāt mazāk informācijas papīra formātā (piemēram, potēšanas pases) kā arī zudīs nepieciešamība paturēt atmiņā noteiktu informāciju (piemēram, par izrakstītajiem medikamentiem);
  • pacienti varēs piekļūt savai veselības aprūpes informācijai (diagnozēm, receptēm, izmeklēšanas datiem u.c.), izmantojot veselības nozares portālu.

Tehnoloģijas:

HL7 un HL7 CDA,.NET, Java, MS SQLServer,XML, XSLT, WCF, WS*, SOAP, HL7, CDA, MDHT, MSSQL, .NET, C#

(1)

Ieraksti savu komentāru

Datorzinību Centrs JSC

Datorzinību Centrs JSC
1996
Dibināta
48
Darbinieki
Mērķa tirgi
Igaunija, Īrija un Somija

Sazinieties ar mums

Adrese: Lačplēša iela 41, LV-1011, Rīga, Latvija

Kontaktpersona: Līga Matveja

E-pasts: liga@dzc.lv

Tālr. nr: +371 26131717

Apmeklē mūsu mājas lapu