arrow_up icon arrow_up icon cube icon facebook icon scroll icon twitter icon youtube icon arrow link play play close close magnify

Datorizētā lietvedības sistēma Office 365 vidē

Mūsu dokumentu vadības sistēma nodrošina vienotu dokumentu aprites un uzskaites telpu, kurā uzņēmums var veikt dokumentu reģistrāciju, apstrādi un uzglabāšanu atbilstoši Latvijas normatīvo aktu prasībām un iekšējiem noteikumiem.

Risinājums ir ātri un vienkārši ieviešams jebkurā privātā, izglītības un valsts sektora uzņēmumā, nodrošinot pamata dokumentu pārvaldības funkcionalitāti, kā arī viegli pielāgojams katra uzņēmuma vai organizācijas specifiskām biznesa prasībām. 

Sistēma ir izstrādāta tā, lai to varētu izvietot uz Office 365 platformas, bet to ir iespējams uzstādīt arī uz lokālā uzņēmuma servera, un tai ir vienkārša piekļuve no jebkuras vietas, izmantojot internetu.

SISTĒMAS GALVENĀS FUNKCIJAS

Automatizēta dokumentu sagatavošana:

 • ātra un ērta dokumentu pievienošana;
 • tipveida dokumentu sagatavošana, izmantojot dokumentu veidnes;
 • saistīto dokumentu pievienošana.

Automatizēts dokumentu saskaņošanas process:

 • ātrāka dokumentu aprite un apstrāde;
 • dokumentu saskaņošana un apstiprināšana atbilstoši uzņēmuma lietvedības procedūrām;
 • darbu deleģēšana un uzdevumu uzdošana uzņēmuma darbiniekiem.

Drošība un konfidencialitāte:

 • veikto darbību uzskaites žurnāls;
 • piekļuves tiesību kontrole atbilstoši darbinieku lomām un veicamajiem pienākumiem;
 • informācijas konfidencialitāte un drošība.

Ātra un ērta dokumentu meklēšana:

 • dokumentu meklēšana pēc datuma, numura, uzņēmuma nosaukuma vai citiem parametriem;
 • pilnteksta meklēšanas iespējas.

Ērta sadarbība dokumentu veidošanā:

 • dokumenta rediģēšana vairākiem darbiniekiem vienlaicīgi; 
 • dokumentu iepriekšējo versiju saglabāšana un to atjaunošana.

Integrācija ar citiem biznesa risinājumiem:

 • integrācijas iespējas ar dažādām uzņēmumā esošām biznesa sistēmām (uzņēmuma grāmatvedības uzskaites sistēma, klientu attiecību vadības sistēma, citas sistēmas);
 • datu kvalitātes uzlabošana un atkārtotas datu ievades novēršana.

Elektroniskā paraksta funkcionalitāte:

 • dokumenta parakstīšana tiešsaistes režīmā, pieslēdzoties sertificētā pakalpojumu sniedzēja serverim; 
 • e-paraksta un laika zīmoga derīguma pārbaude.

(2)

Ieraksti savu komentāru

Datorzinību Centrs JSC

Datorzinību Centrs JSC
1996
Dibināta
48
Darbinieki
Mērķa tirgi
Igaunija, Īrija un Somija

Sazinieties ar mums

Adrese: Lačplēša iela 41, LV-1011, Rīga, Latvija

Kontaktpersona: Līga Matveja

E-pasts: liga@dzc.lv

Tālr. nr: +371 26131717

Apmeklē mūsu mājas lapu