arrow_up icon arrow_up icon cube icon facebook icon scroll icon twitter icon youtube icon arrow link play play close close magnify

Latvijas IT klasteris

Latvijas IT klasteris ir nevalstiska organizācija, kas vada sadarbību ar Latvijas IT nozares uzņēmumiem, izglītības un valsts iestādēm. Galvenā Latvijas IT klastera prioritāte ir jaunas sadarbības un attīstības iespējas mūsu biedru uzņēmumiem un iestādēm. Latvijas IT klasterim ir vairāk kā 10 gadu ilga pieredze dažādu starptautisku projektu īstenošanā. Vispusīgas zināšanas un pieredze, kā arī ir starptautiski projekti, ir Latvijas IT klastera dzinējspēks. 

Latvijas IT klastera biedri ir vadošie IT uzņēmumi Latvijā, kuri papildina savas zināšanas un pieredzi, attīstot IT risinājumus un mobilās lietotnes dažādiem valsts un biznesa sektoriem. Ciešā sadarbība ar universitātēm un citām izglītības iestādēm attīsta studentu interesi un iesaisti par dažādām prakses un darba iespējām. Arī valsts sektors ir ļoti cienījami partneri dažādu plaša mēroga konferences un pasākumus. 

Spilgts rezultāts un piemērs veselīgai un veiksmīgai biznesa videi ir Rīgas IT Demo centrs.